LEUNG CHI 67358279 / +85267358279

來電種類: 未知來電 (2)
來電者姓名: LEUNG CHI 更多...
評分: 2 (移除: 1)
搜尋次數: 51
評分: 非常不值得信頼, 建議不要接聽,請查看留言!
最新評論 (2024/6/30 下午5:21)

Roy 寫道: 外掛黑店xxx.xxx11223 買過上大師就知道唔係講既菁英實力,係唔係有料買過先知... 所有評級

電話號碼的詳細資料

區域號碼: 中國移動 - 香港
電話號碼: 673-58279
國際:
來自中國移動 的號碼+85267358279共有2次被評定為未知來電:... 51 tellows電話號碼評價網站,最大的電話號碼搜尋社區。.

持有者及地址: 搜尋
所有資訊不負擔保責任!

電話號碼搜尋統計

電話號碼搜尋統計

趨勢

上月來電次數: 1
搜尋趨勢:
最近搜尋次數有不平均的趨勢,並分佈於工作天。

tellows得分 +85267358279

不明來電種類及來電者稱謂

來電種類:
未知來電
2 個報告
來電者姓名:
LEUNG CHI
1 個報告
Lok Lok
1 個報告
來自中國移動 的號碼+85267358279共有2次被評定為未知來電:外掛黑店xxx.xxx11223 買過上大師就知道唔係講既菁英實力,係唔係有料買... 51 tellows電話號碼評價網站,最大的電話號碼搜尋社區。

誰在打67358279?


 1. 0

  Roy‎67358279報告為LEUNG CHI

  2024/6/30 下午5:21

  外掛黑店xxx.xxx11223 買過上大師就知道唔係講既菁英實力,係唔係有料買過先知


 2. 0

  s.gurry‎67358279報告為Lok Lok

  2023/5/3 下午3:32

  Lok Lok
  黑店唔建議買 買完先知中伏
  D好評都係左刷右刷刷番黎 有D仲要係同行工作室對刷好評

新評級為 67358279
我想得知關於此號碼的最新消息

 
我應該留下評級嗎?
如果這個不明來電者一直騷擾您,那請您留言!當您留下評級後,我們會為該電話建立檔案並儲存於資料庫,這樣其他的tellows用戶在收到相同來電號碼時將能在接聽電話前得悉有關來電的相關資訊,從而決定是否接聽。這是我們遠離騷擾電話的第一步。如果某個電話條目的數量很多,我們將嘗試跟蹤來電者並檢查其合法性。請細閱我們的條款.

保護您的評論不被刪除!作為註冊用戶,我們將在任何人刪除您的評論之前與您聯系。

欲對某家公司行號的電話進行評論, 或是你對這家公司的資訊有所了解, 甚至你本人為這支電話號碼的使用者, 那麼請利用特殊公司名稱項目來進一步告知有關這支電話的詳細資料
最常被搜尋的電話號碼於 673 (中國移動)
電話號碼的可能排列方式 67358279
‎(673)58279
‎673-58279
‎0085267358279
‎(00852673)58279
‎00852673/58279
‎00852673-58279
‎+85267358279
‎+852 673 58279
‎+852673/58279
‎+852673-58279